0
Infolinka: +420 777 761 549 (po-ne 8:00 - 18:00)
0
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!


Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru. Predávajúci umožní nákup aj bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodné účely.


Prebiehajúce súťaže:
Súťažiaci a zákazníci svojim súhlasom o použití svojich osobných údajov na www.nabytek-aldo.cz (ďalej len "údaje") potvrdzuje súhlas s ich zaradením do databázy spoločnosti Nábytok Aldo, sro, so sídlom Strojnická 398, Český Těšín, PSČ 735 62, Česká republika, IČ: 28572599, ako správcu (ďalej len "Spoločnosť"), as ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Spoločnosti, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na obdobie do odvolania súhlasu (maximálne na dobu 10-tich rokov) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu , atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
V prípade súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, zadávateľa a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba im blízka, cena sa neodovzdá.

Novinky do schránky
Zasielame iba 2x mesačne. Kedykoľvek budete chcieť, môžete sa odhlásiť.